Hampaiden oikomishoito

Hampaiden oikomishoitoa voidaan toteuttaa myös aikuisiällä.

Nykyaikaisella kalvo-oikomishoidolla hampaiden asemaa ja asentoa voidaan muokata myös aikuisiällä. Hyvin usein aikuispotilaat kärsivät pienestä, mutta varsin paljon estetiikkaan vaikuttavasta hampaiden ahtaudesta, hampaan virheasennosta tai hammaslomasta. Virheasennot hampaissa vaikuttavat purentaan, hampaiden reikiintymiseen ja vaikeaan puhdistettavuuteen. Lisäksi väärässä asemassa oleva hammas on usein tapaturma-altis. Nuorilla aikuisilla hampaiden virheasennot vaikuttavat myös itsetuntoon.

Hampaiden oikomishoitoa voidaan toteuttaa sekä perinteisillä kiinteillä kojeilla tai lähes näkymättömillä kalvoilla. Kalvo-oikomishoidon suurin etu on potilaalle on hampaiden puhdistettavuus ja hammaslääkärille puolestaan kunnollinen suunnitteluohjelma.

Ennen jokaista hoitoa hampaisto jäljennetään ja tehdään 3D hoitosuunnitelma. 

Tyypillinen potilas on nuori aikuinen, jolla on pieni, mutta häiritsevä ahtaus hampaistossa, useimmiten yläkaarella. Oikomishoidon syy voi olla esteettinen tai toiminnallinen. 

Ahtaalla olevat hampaat ovat myös vaikeita pitää puhtaana ja ne karioituvat helpommin. Epätasapainossa oleva purenta voi aiheuttaa leukanivel- ja puremalihasvaivoja.

Hoidon päätyttyä oikomishoidon tulokseksi tarvitaan myös retentio, eli ankkuri, jolla lopputulos saadaan pysymään toivottuna. 

Suunnitteluohjelma

Oikomishoidon suunnitelma tehdään erillisellä 3D ohjelmalla, johon potilas saa omat tunnukset. Hoitoa voidaan seurata kotona 3D kuvin. 

Ohjelmassa potilas pystyy itse näkemään muutokset kalvo kalvolta hoidon alusta sen loppumiseen saakka.

Suunnitelma

Yleisin syy hoidolle on ahtaus. Tilaa hammaskaarelle saadaan poistamalla hampaita, levittämällä kaarta tai tekemällä pieniä hiontoja/kiilloituksia hammasvälein. Kun pieniä hiontoja tehdään laajasti on niiden yhteisvaikutus suuri, kuvan tilanteessa yhteensä lähes 3mm, joka vastaa jo lähes yhden hampaan leveyttä. Hionnoissa hampaan kiille jätetään ehjäksi, joten sen kesto ei juurikaan kärsi kunhan omahoito on potilaalla kunnossa.

Ahtauden ohella myös hammaslomia voidaan tiivistää kalvoilla.

Toteutus

Kun tarvittava tila saadaan luotua kaarelle, voidaan hampaat siirtää siististi paikalleen. Tässä tapauksessa hoitoaika oli yhteensä noin 200 vrk, joka sisälsi 18 kpl kalvoja. Hoito eteni systemaattisesti kun potilas aktivoi hoitoa itse säännöllisesti vaihtamalla kalvoja uusiin ohjeiden mukaisesti. 

Oikomishoito vaatii potilaalta motivaatiota ja sitoutumista hoitoon. Alkutotuttelun jälkeen hoito etenee yleensä omalla painollaan ilman suurempia ponnisteluita.

Virtuaalinen suunnitelma

Uudella virtuaalisella suunnittelulla saadaan oikomishoidon tavoite luotua jo ennen oikomishoidon alkua. 

Ennen hoitoa potilaan kasvot ja hymy valokuvataan ja syötetään ohjelmaan (tässä todellinen kuva).

Tavoitehymy luodaan virtuaalisesti potilaan omiin kasvoihin jo ennen oikomishoidon alkua kuten tämäkin kuva, joka ei siis ole todellinen. SmileView antaa suunnan, jota oikomishoidossa tavoitellaan. Tämä toiminto motivoi potilasta hoitoon lisää.

Oikomishoito vaatii aikaa, mutta lopputulos palkitsee kun hoito saadaan valmiiksi. Usein potilaat haluavat vielä valkaista hampaansa hoidon lopulla. Kalvo-oikomisessa viimeisiä kalvoja voidaan hyödyntää tässä käyttämällä niitä valkaisulusikkoina.

Oikomishoidon kulku

Ensimmäinen vastaanotto

Maksuton konsultaatiokäynti, jossa käydään läpi oikomishoitoon soveltuvuus ja hoidon tarve sekä potilaan omat toiveet.

Valokuvaus

Purenta ja hampaisto valokuvataan. Tiedot syötetään Invisalign tietokantaan, josta saadaan hyväksyntä hoidolle.

Jäljentäminen

Hampaisto tarkkuusjäljennetään tai skannataan. Tämän jälkeen tilataan hoitoehdotus, jonka hammaslääkäri käy läpi.

 Hoitosuunnitelma

Vastaanotolla käydään läpi hoitosuunnitelma. Tällöin saadaan tarkka kustannus ja hoidon kesto. Kun suunnitelma on hyväksytty, aloitetaan kalvojen valmistus.

Hoito alkaa

Vastaanotolla tehdään tarvittavat hammasvälihionnat ja kiinnitetään hampaisiin väliaikaiset muoviohjurit.

Potilas saa mukaansa 4kpl kalvoja ja ohjeet niiden vaihdosta.

Kontrollikäynnit         2-4kpl

Kontrolleja on noin 1-1.5kk välein. Vastaanotoilla tehdään tarvittavia toimenpiteitä hampaisiin ja luovutetaan aina uudet kalvot kotiin.

 Lopputarkastus ja retentioon siirtyminen

Kun oikomishoidon tulos on haluttu, hampaisto jäljennetään uudelleen ja tilataan retentio.

Retention kiinnitys ja loppukuvat

Retention saavuttua hammaslaboratoriosta se kiinnitetään hampaisiin. Vaihtoehtoisesti retentio voidaan toteuttaa myös kalvoilla tai purentakiskolla.  

Lopuksi hampaisto valokuvataan.

Oikomishoito kalvoilla

Kalvo-oikomishoidon etuna on normaali hampaiden puhdistettavuus ja käytössä ne ovat lähes huomaamattomia.

Potilas vaihtaa kalvoja kotonaan suunnitelman mukaisesti, jolloin hoito aktivoituu aina eteenpäin. Kalvojen vaihdot ovat pääosin 10-12 vuorokauden välein.

Kalvo-oikomishoidon etuna on kunnollinen suunnittelu-ohjelma, jolla voidaan siirtää, kiertää ja tehdä lähes mitä vain vaikka yksittäiselle hampaalle. Tästä on etua, kun potilaalla on esim hampaita, joihin ei haluta kajota. Näin oikomishoidon turvallisuus kasvaa.

Oikomishoito perinteisin kojein

Hampaiden oikomishoitoa voidaan toteuttaa myös perinteisin kojein. Hoidossa hampaiden pintaan liimataan metalliset braketit, joihin kiinnitetään kumisilla ligatuurilla metallinen kaari. Kontrollikäynneillä metallinen kaarilanka vaihdetaan uuteen.

Tälläkin hoidolla hammaskaarista saadaan tasaiset ja siistit. Hoito ottaa yleensä hivenen enemmän aikaa ja hampaiden puhdistettavuus on haasteellisempaa.

Kysy hampaiden oikomishoidosta

Haluatko tarkentavaa tietoa hampaiden oikomishoidosta? Jätä kysymyksesi suoraan tähän tai varaa aikasi konsultaatioon. Vastaamme 24h kuluessa sähköpostitse. Mikäli viesti ei näy, muistathan tarkastaa roskapostikansion.

Ethän lähetä arkaluontoista tietoa terveydestäsi.