Hammasprotetiikka

Kruunu- ja siltaprotetiikka

Kruunu- ja siltaprotetiikalla tarkoitetaan kiinteästi sementoitavia keraamisia rakenteita. Menetetty hammas voidaan korvata implantin ohella myös sillalla. Sillan tukihampaat kruunutetaan ja niiden väliin kiinnitetään kiinteästi välihammas, joka halutaan korvata. Ulospäin nykyaikaista siltarakennetta on vaikea erottaa luonnon hampaista. Lisäksi kiinteää rakennetta ei irroiteta kuten irtoproteesia, jolloin hampaat myös tuntuvat samoilta kuin luonnon hampaat tai hammasimplantti.

Keramia on hyvin kestävä rakenne ja oikealla hoidolla kestää vuosikymmeniä.

Esteettisyys

Nykyaikainen Emax keramia on hyvin esteettinen ratkaisu. Onnistuneen protetiikan jälkeen on lähes mahdotonta erottaa rakennetta luonnon hampaista.

Kiinteän protetiikan etuna on nopeus, joka tarkoittaa yleensä yhden viikon hoitoa. Ensimmäisellä käynnillä tehdään hampaisiin hionnat ja otetaan jäljennös tai skannaus. Tämän jälkeen hammasteknikko valmistaa ohjeiden mukaan kruunun tai sillan, joka sementoidaan noin viikon kuluttua paikalleen. Tämän jälkeen hoito on täysin valmiina.

PUUTTUVA HAMMAS?

Kiinteän proteesin työvaiheet

Kiinteä kruunu- tai silta koostuu useasta eri työvaiheesta. Kahden käynnin välillä, hionnoihin hampaisiin asennetaan väliaikaiset kruunut, jolloin potilas pärjää ongelmitta seuraavaan vastaanottoon. 

Kiinteässä sillassa sen tukihampaisiin tehdään pilarihionnat. Pilareiden varaan jatkossa sementoidaan proteettinen rakenne.

Esteettisen alueen rakenteen tärkeimpiä vaiheita on sävyn määritys. Skannerilla ja harmaakorttivalokuvalla sävy saadaan parhaiten kohdalleen.

Proteettinen rakenne valmistetaan potilaan hampaiden jäljennökseen. Tämän jälkeen työ on valmiina paikalleen sovitukseen ja sementointiin.

Kiinteän proteesin materiaalit

Voimakkaaseen purentarasitukseen kannataa valita Zirkonia. Tämä rakenne on hyvin kestävä ja nykyään estetiikka saadaan hyväksi keramian kerrostustekniikalla. Hyvin esteettisiin alueisiin Emax on kuitenkin varmin valinta mikäli sillan rakenne tämän sallii.

Metallokeramialla tarkoitetaan erillistä metallirunkoa, jonka päälle kiinnitetään keramia. Tämä työ vaatii yhden käynnin enemmän, koska metallirunko sovitetaan ensin ennen lopullista työtä.

Esteettinen kiinteä protetiikka

Epäesteettisten hampaiden näkyvä pinta voidaan korvata myös keraamisilla laminaateilla, joiden etuna on vähäinen hionta potilaan hampaisiin.

Etualueella käytetään kaikkein esteettisintä keraamista materiaalia, jolloin laminaatti- tai kruunuhammasta on hyvin vaikea erottaa luonnon hampaasta. Nykyaikaisella digitaalisella jäljentämisellä työt saadaan valmiiksi hyvinkin nopeasti.

Kevyt proteesit

Hampaiden puutoksia voidaan korvata myös pintakiinnitteisillä rakenteilla. Nämä sementoidaan pysyvästi muiden hampaiden pintaan ja suljetaan hammaslomat. Rakenne on miellyttävä, koska sitä ei tarvitse poistaa.

Kevyt proteesien valmistuksessa voidaan käyttää lasikuituvahvisteisia rakenteita tai tukevampia metallirunkoisia rakenteita. Mikäli haetaan huippuestetiikkaa, voidaan metallirungon hampaat valmistaa jopa keramiasta.

Irtoprotetiikka

Laajempia hammaspuutoksia voidaan korvata irtoprotetiikalla. Akryylisen kokoproteesin lisäksi voidaan valmistaa osaproteeseja. Osaproteeseja saadaan tehtyä akryylimuovirunkoisena ja metallirunkoisena.

Edullisin vaihtoehto on levyosaproteesi, jolla puuttuvat hampaat saadaan korvattua hyvinkin luonnollisen näköisenä. Mikäli halutaan mukavuutta ja tukevuutta, kannattaa proteesiin sijoittaa hivenen enemmän ja valita metallirunkoinen osaproteesi. Metallirunkoisessa osaproteesissa purentapainetta saadaan ohjattua limakalvojen ohella myös hampaille.